- موسسه فرهنگی هنری علیمرادیان نهاوند - http://nahavandacai.ir -

اطلاعیه مهم درباره برنامه های نگارخانه نهاوند

به اطلاع کلیه ی دوستان و همشریان و علاقمندان به برنامه های موسسه ی فرهنگی علیمرادیان و نگارخانه نهاوند می رساند، در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۳ هیچ برنامه ای در موسسه فرهنگی علیمرادیان و نگارخانه نهاوند برگزار نمی گردد.

شایان ذکر است برگزاری هر گونه برنامه در نگارخانه ی نهاوند صرفاً توسط سایت و سامانه ی پیامکی موسسه و نگارخانه نهاوند به اطلاع می رسد.

سایر اطلاعات و پیامک ها در این رابطه به کلی تکذیب می شود.

عباس خرمی

مدیریت موسسه فرهنگی علیمرادیان و نگارخانه نهاوند